Utagering mot andre hunder er det vanligste atferdsproblemet hos hunder
 

Frustrasjon og irritasjon kan føre til aggresjon. Mange hunder kan møte andre hunder på en anstendig måte når de er løs, men utagerer når de er i bånd. Selv om mange hunder ønsker å trekke seg unna, virker det som om mange faktisk ønsker samhandling med den andre hunden og blir frustrert når de hindres i det. Dette er en faktor som bør vurderes når en skal kartlegge et utageringsproblem.

Det første er å kartlegge slik at en vet hvilke type aggresjon vi har med å gjøre. Er hunden i hovedsak redd andre hunder, eller hva er hovedmotivasjonen bak atferden? 

Hos Fjellanger Hundeskole setter vi opp individuelle timer og har egne hunder tilgjengelig slik at vi har full kontroll over situasjonen og kan legge opp treningen på best måte for den enkelte hund. Vi starter med kartlegging + introduksjon til andre hunder i kontrollerte former. Deretter lager vi et program for din hunds videre trening =2 oppmøter.

Hver hund har varierende behov for trening slik at antall treninger din hund trenger blir avtalt underveis.

Pris for startpakke kr 2400.- (=2 oppmøter)
Videre enkelttimer kr 1050.-